Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Hosté

Ing. Adolf Inneman, Ph.D.

Ing. Adolf Inneman, Ph.D. - Česká republika

Kosmický inženýr spolupracující s ESA a NASA, popularizátor vědy a znalostí starých civilizací Indie, Japonska, Májů a čínské filozofie, šiřitel duchovních tradic Jana Amose Komenského se zaměřením na Obecnou poradu o nápravě věcí lidských

1982-1987 inženýrské studium Vysoké školy chemicko-technologické v Praze,
1987-1999 jsem byl pravidelným přednášejícím pražské Unitárie na téma Věda a Víra
1991-2001 Předseda spolku spirituálního Humanitas Bohemia, který oslavil v loni 100let své existence
1993-2008 jsem uváděl literálně-dramatické pořady v divadle Lyra Pragensis
1995 zakladatel mezinárodní výzkumné společnosti REFLEX, která se stala v roce 2007 součástí japonské firmy RIGAKU vyrábějící rtg. přístroje
1995-2001 PhD. studium na ČVUT - Fakulta strojní, obor přesná mechanika a optika
2000 - organizátor konference Českých léčitelů na zámku Hrubá Skála v Českém Ráji 4x ročně
2001-2003 absolvent Ajurvédské university a v současnosti člen správní rady
2003 jmenován zpravodajem MŠMT pro zahraniční spolupráce v rámci projektů Super Excelence,
2007 udělení evropského patentu na realizaci velkého rtg. kosmického dalekohledu budoucnosti
2010-2023 Člen realizačního týmu 1. české technologické družice VZLU-SAT 1 (start z Indie 2017),
STALA SE NEJDÉLE FUNGUJÍCÍM CUBESATEM NA SVĚTĚ (6 LET),
2015 absolvent ročního výcviku regresních technik zkoumající minulé životy, současné době supervisor
2017 realizace společného americko-českého raketového experimentu NASA - sledování rtg. Mlhoviny VELA
2018-2023 Člen realizačního týmu 2. české technologické družice VZLU-SAT 2 (start z USA 2022 - Falcon 9)

Ve své profesní praxi pracuji se studenty řady vysokých škol, kteří v našich firemních laboratořích realizují ing. a PhD. práce zaměřené především na mírové zkoumání vesmíru.

Celý život se zabývám zdravým životním stylem a hledám způsob, jak lidstvo může žít v míru a harmonii s Planetou Zemí a Vesmírem. Jsem podruhé ženat a mám velkou rodinu s 8 dětmi a 8 vnoučaty, jenž mi dělají radost. Všichni jsme vegetariáni, cvičíme jógu a věříme, že ve Vesmíru nejsme sami. Jsme naplněni optimismem co se týká nás všech: NECHŤ VŠE SAMO OD SEBE PLYNE - NI ŽÁDNÉHO NÁSILÍ! TAM KDE JE PŘINESENO SVĚTLO - TMA SAMA MIZÍ - BEZ BOJE (Jan Amos Komenský 1592-1670)

 
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.