Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Členové předsednictva

Profesor Avni Sali AM

Profesor Avni Sali AM - Austrálie

MBBS PhD FRACS FACS FACNEM

Zakladatel a ředitel Národního institutu integrativní medicíny (NIIM) v Melbourne v Austrálii a člen vědecké rady Evropského kongresu pro integrativní medicínu. Je bývalým ředitelem Školy integrativní medicíny na Univerzitě ve Swinburne a Chirurgického oddělení nemocnice Heidelberg při Univerzitě v Melbourne. Profesor Sali je průkopníkem výzkumu a vzdělávání v oblasti integrativní medicíny a je také specialistou na klinickou léčbu rakoviny a chronických onemocnění.

Jako lídr ve svém oboru a díky své rozsáhlé práci inspiroval a přivedl novou generaci lékařů k praxi integrativní medicíny. V Austrálii je často nazýván „otec integrativní medicíny“.

Národní institut integrativní medicíny

Národní institut integrativní medicíny je nezisková organizace, která vede praxi integrativní medicíny na klinice NIIM a provádí výzkum a vzdělávání. Naším posláním je poskytovat to nejlepší z integrativní zdravotní péče, vést výzkum integrativních léčebných postupů a technologií a učit zdravotníky a veřejnost o integrativní medicíně. V roce 2022 jsme oslavili 10 let výzkumu. Naše klinika NIIM v Melbourne poskytuje veřejnosti přístup k lékařům praktikujícím integrativní medicínu, spřízněným zdravotníkům a inovativním terapiím pod jednou střechou.

Profesor Sali stál především u založení Školy integrativní medicíny na Univerzitě ve Swinburne, která byla první školou svého druhu, a vedl zřízení Integrativní nemocnice na Univerzitě ve Swinburne, která byla první integrativní nemocnicí svého druhu.

Má klinické zkušenosti v integrativní medicíně, včetně pohledu na příčinu onemocnění. Zvláště se zajímá o rakovinu, chronická onemocnění, autoimunitní onemocnění a další obtížné zdravotní stavy.

Profesor Sali věnuje svůj čas několika funkcím v lékařských radách a asociacích. Je bývalým prezidentem Australsko-asijské asociace integrativní medicíny (AIMA) a členem Společné pracovní skupiny AIMA a Královské australské akademie praktického lékařství (RACGP), která založila Síť integrativní medicíny (IM) dohlížející na školení praktických lékařů, jejich profesní rozvoj a standardy bezpečné etické praxe v oblasti integrativní medicíny. Sloužil více než 25 let ve správní radě Gawlerovy nadace a byl dvakrát jejím prezidentem. Byl čestným profesorem na Fakultě zdravotnických věd na Univerzitě v Queenslandu.

Mezi jeho další pozice patří: australský a novozélandský zástupce v Mezinárodní společnosti pro chirurgii zažívacího traktu, člen Mezinárodního poradního výboru jógy Vivékánanda v Indii, člen Mezinárodního poradního sboru národního výboru pro tradiční, doplňkovou a alternativní medicínu v Indonésii, člen Rady pro integrativní medicínu v lékařském centru HSC v Malajsii a člen Mezinárodního poradního sboru americké akademie medicíny proti stárnutí. Profesor Sali byl lékařským poradcem ministra zdravotnictví Kosova.

Působil jako ředitel Viktoriánské rady pro výzkum a vzdělávání ve veřejném zdraví a na Konzultačním fóru federální vlády pro doplňkovou zdravotní péči a byl také členem Komise pro hodnocení expertů federální vlády pro Národní institut doplňkové medicíny. Vedl také Australskou vládní biotechnologickou alianci a Komplementární zdravotní misi na Tchaj-wanu. Je současným členem Australského poradního sboru pro léčebné použití konopí.

Výzkumné zájmy profesora Saliho začaly v jeho raných letech, kdy se jako chirurg podílel na výzkumu v oblasti gastroenterologie. Sem patří i jeho působení v prestižním akademickém chirurgickém oddělení v Glasgow pod vedením profesora Sira Andrewa Kaye, který byl pasován na rytíře za zásluhy v oblasti chirurgie. Od této doby rostl jeho trvalý zájem a odborné znalosti v oblasti gastrointestinálního systému a mikrobiomu.

Jeho průkopnický výzkum zahrnuje:

 • První australskou studii stravovacích návyků dětí základních škol a také zkoumání role školních jídelen v dětském stravování.
 • První měření obsahu vlákniny v australských potravinách.
 • První studii australských fotbalistů, která zkoumala současné hráče a zranění již nehrajících hráčů a vliv těchto zranění na jejich životní styl.

Jeho výzkumný tým vedl na Škole integrativní medicíny na Univerzitě ve Swinburne mnoho projektů v oblasti integrativní medicíny:

 • Osteoartróza a role výživy
 • Helicobacter pylori a probiotika
 • Intravenózní vitamín C a kyselina lipoová jako adjuvantní terapie pro pacienty s rakovinou
 • Nevyléčitelně nemocní pacienti a kontrola bolesti
 • Další

Práce profesora Saliho a jeho výzkumného týmu v institutu NIIM v nedávné době:

 • Inovativní včasná detekce rakovinných buněk v krvi (CTC)
 • Unikátní krevní test přesně odhalující rakovinu prostaty
 • Fermentovaný česnek (Kyolský česnek) pro léčbu krevního tlaku a onemocnění tepen
 • Chirurgie a intravenózní podání vitamínu C k prevenci poškození mozku anestezií
 • Léčení spánkových problémů konopím
 • Další

Učitelská kariéra profesora Saliho začala v roce 1969 prezentací výukových programů na univerzitním chirurgickém oddělení v nemocnici Alfred a poté přednášením na chirurgickém oddělení v Nemocnici prince Henryho. V průběhu mnoha let přednášel a učil tisíce studentů medicíny, zdravotních sester, lékárníků a dalších zdravotníků příbuzných oborů v různých nemocnicích a univerzitách, jako je Univerzita v Melbourne, Lékařská fakulta, Program neustálého vzdělávání.

Měl také řadu klíčových přednášek a proslovů na lékařských a vědeckých konferencích na národní i mezinárodní úrovni, na vysokých školách, v nemocnicích, v lékařských skupinách a organizacích, v komunitních skupinách a přednášel pro širokou veřejnost.

Každý rok je řečníkem zvaným na mnoho domácích i mezinárodních seminářů a workshopů. V roce 2018 byl pozván, aby na Konferenci tradiční a komplementární medicíny v tureckém Istanbulu přednesl hlavní prezentaci a v roce 2019 přednášel na 12. evropském kongresu integrativní medicíny ve španělské Barceloně. V roce 2021 přednášel na 3. národním kongresu integrativní medicíny Portugalské společnosti pro integrativní medicínu. V roce 2022 vystoupil na 12. malajské mezinárodní konferenci o holistickém léčení rakoviny 2022.

Národní institut integrativní medicíny pořádá velmi úspěšné Výroční sympozium integrativní medicíny pokrývající širokou škálu zdravotních témat s australskými i mezinárodními prezentujícími.

Dobrovolně se věnuje také vzdělávacím přednáškám o veřejném zdraví v metropolitních i venkovských komunitách.

Profesor Sali je členem redakční rady několika lékařských časopisů a recenzentem článků pro publikace týkající se zdraví. Je také například redaktorem časopisů Journal of Nutritional and Environmental Medicine, Journal of Evidence Based Integrative Medicine, či AIMA Journal.

Je autorem a spoluautorem stovek publikací. Jako chirurg přispěl kapitolami ve dvou předních světových chirurgických učebnicích “Gallstones, Aetiology and Dissolution”, H. Ellis a S. Schwartz a "Maingot’s Abdominal Operations", dále je spoluautorem mnoha lékařských knih, například: “Surgery of the Gallbladder and Bile Ducts”, GA Kune, A. Sali, 1986, “Mind Body Medicine: The Key to Health and Longevity”, L. Vitetta, A. Sali. Kapitoly v knihách: „Mind Body and Relaxation Research Focus” a „Ageing, v General Practice: The Integrative Approach”, A. Sali, L. Vitetta, 2008, bychom jmenovali alespoň některé. Vydal také zdravotní brožury: The One Page Good Diet Book and The Vitamin and Mineral Decoder.

Je spoluautorem knihy „A guide to Evidence-Based Integrative and Complementary Medicine“ publikované v roce 2011 v nakladatelství Elsevier Australia. V roce 2016 vyšla kniha o jeho životě „Visionary Man, Visionary Medicine“. Profesor Sali je spoluautorem textu „A Clinician's Guide to Integrative Oncology“ vydaného nakladatelstvím Springer v roce 2017 v USA, jde o první učebnici integrativní onkologie primárně zaměřenou na klinické lékaře.

Přispěl stovkami článků o zdraví v mnoha publikacích od lékařských článků po články o veřejném zdraví. Některé z těchto článků se objevily v časopisech Australian Family Physician, Australian Doctor, Medical Journal of Australia, ANZ Journal of Surgery, The Journal of Complementary Medicine, Australian Integrative Medicine Association Journal, The Melbourne Review, abychom jmenovali alespoň některé. Profesor Sali je často dotazován médii, aby se vyjádřil k otázkám zdraví a životní pohody.

V průběhu své kariéry byl profesor Sali oceněn mimo jiné:

 • Cenou St. Michael’s Award za vynikající službu veřejnosti
 • Cenou Australian Humanitarian Award za přínos pro lidské zdraví
 • Cenou The Australian College of Nutritional & Environmental Medicine (ACNEM) 30th Anniversary Gala Dinner and Award jako uznání za více než 20 let jeho služby
 • Jmenováním mimořádným profesorem na institutu Cairnmillar Institute v Melbourne.

Jeho celoživotní prací je neúnavná propagace zavádění integrativní medicíny založené na důkazech do hlavního lékařského modelu tak, aby se stala lékařským paradigmatem zdravotní péče.

V roce 2016 byl profesor Sali vyznamenán řádem ORDER OF AUSTRALIA za „významnou službu integrativní medicíně jako pedagog, klinický a výzkumný pracovník a za významnou službu profesnímu vzdělávání“.

 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.