Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Členové předsednictva

Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, PhD

Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, PhD - USA

Odborná asistentka na Cornellově univerzitě, Fulbright specialistka v oblasti globálního veřejného zdraví se specializací na Integrativní medicínu

Biografie:

Přednášela na mezinárodní scéně, například na Světovém dnu AIDS v OSN za organizaci amFAR, organizovala semináře a workshopy zaměřené na léčivé rostliny, přednášela o rostlinných léčivech po celém světě. V roce 2014 byla konsorciem MTC Global vybrána do seznamu nejlepších padesáti myslitelů Indie a je známá svým dobře informovaným pohledem na veřejné zdraví, biologickou rozmanitost, ájurvédu a témata týkající se tradičních lékařských systémů. Byla konzultantkou projektů kosmetických společností Emami / Zandu, TulsiRose, L‘Oreal, Reebok a Unilever. Dokumentární film o její práci Healers: Journey to Ayurveda (Léčitelé: Cesta za ájurvédou) byl uveden na televizním kanálu Discovery. Její první kniha Everyday Ayurveda (Každodenní ájurvéda), vydaná nakladatelstvím Penguin Random House v roce 2015, je národní bestseller.

Doktorka Bhaswati Bhattacharya praktikuje a vyučuje celostní rodinné lékařství a střídavě pobývá na Manhattanu v New Yorku a v indickém městě Banaras. Od roku 2002 působí jako odborný asistent rodinného lékařství na katedře lékařství na Weill Cornell Medical College. V současné době získala doktorát (Ph.D.) z ájurvédské chemie, farmacie a farmakologie (Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana) se zaměřením na polyherbální přípravky pro léčbu diabetu na Banaras Hindu University. Nedávno získala ocenění Fulbright Specialist 2018 – 2022 v kategorii Globální veřejné zdraví se zaměřením na integrativní medicínu.

Je lékařkou - pedagožkou vystudovanou na Harvardu, která dvacet let pracuje na propojení tradičních lékařských systémů s běžnou biomedicínou. Její dosažené vzdělání zahrnuje:

  • Bachelor of Arts (titul bakalářského stupně, University of Pennsylvania) in Liberal Arts (obor kombinující humanitní vědy, sociální vědy a matematiku) se zaměřením na neurovědu
  • Magister of Arts (titul magisterského stupně, Columbia University) ve farmakologii s pěti lety postgraduálního studia a práce v oblasti vývoje nervového systému
  • Master of Public Health (titul magisterského stupně odpovídající našemu titulu magisterského stupně z všeobecného lékařství se zaměřením na praktické lékařství, Harvard University) v oboru mezinárodního lékařství
  • Doctor of Medicine (titul magisterského stupně odpovídající našemu titulu magisterského stupně z všeobecného lékařství, Rush University of Chicago)
  • Studium městského rodinného lékařství (Columbia University) a preventivního lékařství (Mount Sinai, New York)
  • Kurz integrativní výživy na Teachers College, Columbia University
  • Doktorát (Ph.D.) z ájurvédské chemie, farmacie a farmakologie (Rasa Shastra & Bhaisajya Kalpana), specializující se na vědecký základ polyherbálních a metalo-minerálních přípravků, Banaras Hindu University

Studovala také holistické zdravotní poradenství, jógu, ájurvédu, práci s energií, mindbody (mysl – tělo) zdravotnictví, homeopatii a aromaterapii. Bhaswatino celostní studium zahrnuje řadu formálních kurzů, stejně jako řadu tradičních léčitelských systémů, které jsou stále praktikovány léčiteli v Tibetu, Indii, Číně, Nepálu, Brazílii, Nigérii, Salvádoru a Jižní Africe. Během svého stipendijního programu Fulbright v letech 2013 – 2014 studovala herbominerální přípravky nazývané Bhasma a jejich použití při zlepšování vitality, v sanskrtu známé jako Ojas.

 
Záznam ústní prezentace Bhaswati Bhattacharya na Mezinárodním kongresu zdraví 2021:
 
 
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.