Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Hosté

Doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D. - Česká republika

Se zabývá sociologií medicíny a zdravotnictví a sociální prací. Působí na Univerzitě Karlově (dříve 3. lékařská fakulta, nyní Evangelická teologická fakulta). Vedla několik výzkumných projektů na téma alternativní, komplementární a nekonvenční medicíny a publikovala monografie zaměřené na KAM (Alternativní medicína jako problém, 2004, Alternativní medicína v ČR, 2015, Alternative Medicine: A Dispute on Truth, Power or Money? In: Rehmann-Sutter, Ch., Düwell, M., Mieth, D. (eds.), Bioethics in Cultural Contexts. Dordrecht: Springer 2006. pp. 197-210). Organizovala mezinárodní kurzy v rámci programu Erasmus Intensive Programmes (2009-2011 INCCAR Integrating complementary care in a responsive health care system).

 
Příspěvek Doc. PhDr. Evy Křížové, Ph.D. na videokongresu 20. 6. 2020
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.