Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Hosté

Dr. Geetha Gopalakrishna, BAMS, MD, Švýcarsko

Dr. Geetha Gopalakrishna, BAMS, MD - Švýcarsko

Technický úředník, Odbor pro tradiční, komplementární a integrativní medicínu (TCIM), WHO, Ženeva
 
Záznam ústní prezentace Dr. Geethy Gopalakrishny na Mezinárodním kongresu zdraví 2021:
 
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.