Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Členové předsednictva

Jesper Odde Madsen

Jesper Odde Madsen - Dánsko

Vědecký novinář a komunikační konzultant se zaměřením na komplementární a alternativní medicínu.

Má zkušenosti s honorovanou i neziskovou prací od roku 1998.
Vzdělání: Dánská škola žurnalistiky + Kodaňská univerzita.

Žije v západní části Dánska, poblíž města Aarhus. Jako osoba samostatně výdělečně činná provozuje “Jesper Madsen communication”. Spravuje neziskový web a zpravodaj věnovaný komplementární a alternativní medicíně, www.galilei.dk.

Relevantní funkce a aktivity:

 • Odborný člen komise Galileo a Vědecké a lékařské sítě.
 • Účastník sítě CAMbrella, financované v rámci sedmého rámcového programu Evropské komise FP7. 2010-2012, Evropská výzkumná síť zabývající se komplementární a alternativní medicínou, části sítě jsou stále aktivní.
 • Koordinátor dánské komunitní skupiny přidružené k Institutu noetických věd, www.noetic.org
 • Autor knih „Alternativní léčba – transformace lékařské praxe“ a „Alternativní krajina“, knihy byly vydány v dánštině.
 • Člen představenstva Dánské asociace vědeckých novinářů.
 • Předešlé zkušenosti:
  • Editor oficiálního národního webu o komplementární a alternativní medicíně (Dánský bezpečnostní orgán pro ochranu pacientů)
  • Znalostní a výzkumné centrum pro alternativní medicínu při dánské vládě
  • Dánská společnost pro lékařskou akupunkturu.
 
Záznam ústní prezentace Jespera Odde Madsena na Mezinárodním kongresu zdraví 2021:
 
Jesper Odde Madsen Cesta do budoucnosti - s povědomím o minulosti
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.