Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Členové předsednictva

Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., Česká republika

Prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. - Česká republika

Přednosta Kliniky hepatogastroenterologie v IKEM,
poslanec parlamentu ČR

Strukturovaný životopis

Rodina

Nar. 10.6.1952, Praha, ženatý, dvě dcery, pět vnoučat

Kariéra

Studium na 1. lékařské fakultě 1970-1976, zaměstnání a kariérní kroky: Interní klinika Ústí nad Labem 1976-1979, 1. interní klinika Vinohradská nemocnice 1979 – 1981, Interní oddělení fakultní polikliniky 1. LF 1981 – 1987, 1. interní klinika 1. LF 1987 – 1994, IKEM od 1.1. 1995. Poslanec Sněmovny od r. 2021, místopředseda Zdravotního výboru.

1.Atestace Vnitřní lékařství 1980 s pochvalou, 2.atestace Vnitřní lékařství 1983 s pochvalou, atestace z Gastroenterologie 1992 s pochvalou, CSc 1991, habilitace 1992, profesura 2007.

Vědecká – publikační aktivita

Podle Web of science 295 publikací, H index 22, 3067 citací. Zde bych podotkl, že po příchodu do IKEM nebylo po léta z čeho publikovat, protože neexistoval materiál tj. soubory nemocných. Hlavní autor 8 monografií, dvě období předseda výboru České gastroenterologické společnosti, 28 let člen výboru, člen panelu Grantové agentury České republiky, člen panelu Agentury zdravotnického výzkumu Ministerstva zdravotnictví, člen Rady vlády pro vědu a výzkum 2014-2022, v současné době člen Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví.

Prezident nesčetného množství domácích kongresů.

Mezinárodní aktivity

Organizace: 1998 – 2002 člen výboru European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), desítky vyzvaných přednášek na nejprestižnějších akcích: Berlín, Madrid, Amsterdam, Paříž, Londýn, Kodaň, Tel – Aviv, Káhira, Shanghai, Bangkok, Vídeň, Káhira, Rochester, Moskva, Petrohrad atd.

Prezident: United European Gastroenterology Week 2004, 8 000 účastníků, ESGE live video course 1993, 2010, Falkova symposia 1998 a 2003, World Gastroenterology Organisation (WGO) Join meeting 2021, International Celiac Disease Symposium 2015

Člen organizačních výborů mnoha mezinárodních kongresů

Čestné členství

Česká gastroenterologická společnost, Česká společnost gastrointestinální onkologie, Slovenská gastroenterologická společnost, Slovenská hepatologická společnost, Maďarská gastroenterologická společnost, Středoněmecká gastroenterologická společnost

Čestná uznání

Nejlepší domácí publikace v gastroenterologii 1998, čestné uznání Světové gastroenterologické společnosti a (World Gastroenterology Organisation) a 1. lékařské fakulty KU.

 
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.