Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Členové předsednictva

Maximilian Moser, PhD, Profesor fyziologie, Rakousko

Maximilian Moser, PhD - Rakousko

Profesor fyziologie

Human Research Institute, Weiz and Medical University of Graz

Narodil jsem se 16. 8. 1956 v rakouském Klagenfurtu a studoval jsem biologii a lidskou fyziologii v Grazu v Rakousku. Coby odborný asistent jsem působil na Institutu fyziologie v Grazu a poté jsem byl hostujícím odborným asistentem na UVA (University of Virginia, Dept of Biomedical Engineering - oddělení biomedicínského inženýrství) v Charlottesville, Virginia v r. 1988.

V r. 1990 jsem byl účasten jako hlavní řešitel lékařských experimentů rakousko-ruského projektu vesmírných letů „Austro-Mir“, m.j. kardiovaskulárních a spánkových studií, kdy jsem koordinoval tým 20 spolupracovníků a spolupracoval do r. 2000 s Institutem pro biomedicínské problémy v Moskvě. Následovaly studie spánku a monitorování dalších šesti vesmírných misí, mezi něž patřil i nejdelší vesmírný let s lidskou posádkou (více než 14 měsíců). V průběhu devadesátých let byly za pomoci našeho vybavení měřeny kardiovaskulární a spánkové parametry všech ruských kosmonautů.

Od r. 1991 jsem docentem fyziologie v Grazu na oddělení fyziologie na Lékařské univerzitě v Grazu. V r. 1999 jsem založil Institut pro neinvazivní diagnózu na JOANNEUM RESEARCH - vládní instituci pro aplikovaný výzkum, který se od r. 2010 přeměnil na Institut lidského výzkumu pro zdravotní technologie a výzkum prevence (Human Research Institute for Health Technology and Prevention Research). Využíváme zde naše veškeré zkušenosti a znalosti ze základního výzkumu na aplikovaných projektech za účelem vytvoření vědeckých zdravotních ukazatelů, kritérií a programů pro lepší zdraví založených na výzkumech chronobiologie, stresu a spánku. Centrem našich výzkumných oborů je spánek a regulace a zlepšení autonomní nervové soustavy.

Výuka

Vedle výuky chronobiologie, medicínské fyziologie a psychoneuroimunologie pro studenty lékařských a přírodních věd je mým hlavním zájmem interakce lidských orgánových soustav, jejich chronobiologická interakce a integrace, a dále samoorganizace tělesných funkcí, obzvláště během spánku a fází relaxace a rekonvalescence.

Knihy a publikace

120 článků v recenzovaných vědeckých časopisech, 500 vědeckých přednášek spoluautor 3 knih v němčině, přeložených do několika světových jazyků: Chronobiology und Chronomedicine, 1998; Wachsen am Widerstand - Adaptive Resilienz, 2015; Vom richtigen Umgang mit der Zeit, 2017

Výzkumné projekty a podpora institucí (příklady)

Mezinárodní – Rakouské ministerstvo pro vědu a výzkum, Projekty Evropského Společenství (European Community), EC Horizon 2020 projekt COSMOS
Národní – Vědecký fond Rakouské národní banky, Rakouský výzkumný fond (FWF), Rakouská všeobecná úrazová pojišťovna (AUVA) – 4 vědecké projekty, FFG – 12 různých projektů

 
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.