Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Členové předsednictva

Mgr. Miloslava Rutová, Česká republika

Mgr. Miloslava Rutová - Česká republika

Facilitátorka a terapeutka Kineziologie One Brain

Spolupracovala se zakladateli metody Kinesiologie One Brain Danielem Whitesidem, Gordonem Stokesem, Carol Ann Hontz. Zakladatelka soukromé kineziologické poradny a školy Elpida v Plzni. Od roku 2010 členka fakulty Three in One za Českou republiku. V oboru Rodinné konstelace žákyně rakouských lektorů manželů Polívkových.

Poslankyně Parlamentu České republiky (od roku 2016 dosud).

Narodila se v severozápadních Čechách dva roky po válce. Vystudovala střední školu, nástavbu na škole knihovnické a nastoupila do práce. Měla ale naléhavou potřebu pomáhat lidem. Našla se v práci s postiženými dětmi. Vystudovala při zaměstnání Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a posléze speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Byla vyzbrojena teoretickými poznatky, ale jak opravdu pomoci těm nešťastným lidem kolem, kteří nevědí, co se svým životem? A tehdy, v roce 1994, vstoupila do jejího života kineziologie One Brain. Kineziologie vede k lásce nejen k sobě a svému okolí, ale všemu živému na Zemi. Měla tu čest setkat se a spolupracovat se zakladateli metody Danielem Whitesidem a Gordonem Stokesem. Její první učitelka byla Carol Ann Hontz. Od tohoto setkání nabyl její život jiný směr. Metodu vystudovala, začala s ní intenzivně pracovat, přednášet v různých městech ČR a vyučovat ji. Založila v Plzni kineziologickou poradnu, kde pracovala se svým manželem Jiřím Rackem a která funguje dodnes. Stala se reprezentantkou fakulty Three In One s právem vyučovat i ty nejvyšší stupně kurzu One Brain. Do její školy Elpida začali jezdit lidé nejen z Česka, ale i z celé Evropy. Tato práce s lidmi ji neskutečně naplňovala a ona cítila, že to je její úkol na tomto světě. Děkuje každý den za to, že jí bylo umožněno se s kineziologií potkat.

Další účinnou metodu pomoci lidem, kterou dosud používá, jsou Rodinné konstelace. Absolvovala tříletý výcvik Rodinných konstelací u rakouských lektorů, manželů Polívkových.

V roce 2014 byla zvolena do zastupitelstva města Plzně a v roce 2016 se stala poslankyní Parlamentu ČR. Pracovala ve výboru pro sociální politiku a ve výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Byla členkou Rady Úřadu vlády pro seniory a stárnutí při Ministerstvu práce a sociálních věcí.

 
Záznam ústní prezentace Miloslavy Rutové na Mezinárodním kongresu zdraví 2021:
 
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.