Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Členové předsednictva

Nandu Goswami, MD, PhD, MME

Nandu Goswami, MD, PhD, MME - Rakousko

Vedoucí Oddělení fyziologie na Lékařské univerzitě ve Štýrském Hradci
Dr. Nandu Goswami ve své laboratoři
Dr. Nandu Goswami ve své laboratoři

Docent Goswami je lékař s doktorátem v oboru kardiovaskulární a integrativní fyziologie. Zajímá se o kardiovaskulární regulaci při poruchách, jako je centrální hypovolemie, během ortostázy, během diagnostiky pomocí naklápěcího stolu (Tilt Table Test, TTT), během aplikace podtlaku na dolní část těla (Lower Body Negative Pressure, LBNP) a také během mdloby. K dosažení stavu mdloby za účelem studia hemodynamiky a mozkové autoregulace používá naklápěcí stůl (Head-Up Tilt Table, HUT) kombinovaný se zařízením na vytváření podtlaku v dolní části těla (Lower Body Negative Pressure, LBNP).

Doktor Goswami včleňuje integrační a komplementární medicínu do mainstreamu lékařského vzdělávání. Mezi jeho zájmy patří výuka vysokoškolských a postgraduálních studentů významu celostní medicíny a jejího přístupu. Koordinuje semináře „Integrativní a komplementární medicína: Medicína založená na důkazech“ organizované každé dva týdny s dalšími odborníky na integrativní medicínu na Lékařské univerzitě ve Štýrském Hradci. Studenti medicíny tak mohou porozumět perspektivám integrativní a komplementární medicíny v medicíně moderní. Jeho výzkum zahrnuje i rozdíly ve stárnutí s ohledem na pohlaví. Porovnává údaje zdravých jedinců s údaji pacientů s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou nebo pacientů s mozkovou mrtvicí.

Působí jako vedoucí Oddělení fyziologie a vedoucí výzkumné jednotky „Gravitační fyziologie, stárnutí a medicína“ na Lékařské univerzitě ve Štýrském Hradci v Rakousku a ze 40 % zastává pozici výzkumného pracovníka v instituci Alma Mater Europea v Mariboru ve Slovinsku. V jeho laboratoři jsou rozsáhle studovány kardio – posturální interakce, které přispívají k pádům a ortostatické intoleranci během posturálních změn (včetně průběžného hodnocení hemodynamických parametrů, aktivity kosterního svalstva v lýtku, průtoku krve v dolních končetinách a toho, jak všechny tyto aspekty souvisí s průtokem krve mozkem). Protože ortostatická intolerance je jak problémem klinickým, tak i významným problémem při kosmických letech, kombinuje doktor Goswami klinický výzkum týkající se mdloby, autonomních funkcí a pádů s výzkumem kosmických letů a zjišťuje, jak cvičení nebo fyzická aktivita mohou zlepšit ortostatickou intoleranci, běžný problém kosmických letů a stárnutí.

Doktor Goswami je jedním z koordinátorů zapojených do akčních skupin zaměřených na prevenci pádů starších osob (Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, EIP-AHA, akční skupina 2). Tato akční skupina se zabývá prevencí pádů jak prostřednictvím porozumění mechanismům, které k pádům starších osob přispívají, prostřednictvím vývoje pádových protiopatření a matematického modelování, tak i vývojem biomarkerů, které lze použít při hodnocení vaskulárního zdraví.

Doktor Goswami publikoval více než 112 článků v recenzovaných impaktovaných časopisech.

 
Záznam ústní prezentace Nandu Goswamiho na Mezinárodním kongresu zdraví 2021:
 
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.