Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Členové předsednictva

Uwe Peters, Ph.D. - Německo

Viceprezident ANME - Asociace pro přírodní medicínu v Evropě

Studium biologie na "Ruhr-Universität Bochum" se zaměřením na fyziologii, ekologii a farmakologii.

Od roku 1993 zaměstnán v "Institutu pro mikrobiologii" v Herbornu.

Vedoucí oddělení "Vědecká komunikace" – Přednášející a školitel pro praktické lékaře se zaměřením na metody CAM, zejména léčbu "mikrobiologickou terapií".

Zvláštní kvalifikace:

Auditor kvality EOQ (znalosti a praxe v souladu s normou ISO 19011 (komplexní řízení kvality).

Publikace:

Četné publikace v oblasti přírodní medicíny, zejména "mikrobiologické terapie".

Funkce v lékařských sdruženích:

1999 – 2010 Člen představenstva "Hufelandgesellschaft" (Zastřešující lékařská organizace pro integrativní medicínu)
Od roku 1996 člen lékové komise společnosti "Hufelandgesellschaft".

2009 – 2021
člen představenstva "AMT e.V.” (Profesní sdružení pro mikrobiologickou terapii) – zodpovědný za finance
Zástupce sdružení AMT e.V. v pracovní skupině "Budoucnost fytoterapie".

Od roku 2006
Člen vědeckého poradního sboru ANME e.V. (Asociace pro přírodní medicínu v Evropě).

Od roku 2018
Viceprezident ANME

 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.