Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Členové předsednictva

Prof. Valdis Pirags, MD

Prof. Valdis Pirags, MD - Lotyšsko

Ředitel Mezinárodního institutu pro indická studia a profesor medicíny na Lotyšské univerzitě
Prof. Valdis Pirags, MD, Lotyšsko

Valdis Pirags, MD v současné době vede projekt webového výkladového sanskrtského slovníku o Ájurvédě a Józe financovaný Lotyšskou univerzitou.

Současně je primářem interní kliniky fakultní nemocnice Paulse Stradiņše v Rize. V letech 2006 až 2009 byl vedoucím Výzkumného konsorcia zaměřeného na hlavní nemoci ovlivňující kvalitu a délku života lotyšské populace a v letech 2009 až 2018 byl vedoucím Lotyšského národního výzkumného programu v oblasti biomedicíny a veřejného zdraví. Byl prezidentem Lotyšské asociace endokrinologie v letech 1999 až 2008, prezidentem Baltské společnosti pro aterosklerózu v letech 2004 až 2006 a jedním ze zakladatelů a členů představenstva Evropské endokrinologické společnosti v letech 2006 až 2009. Je řádným členem Lotyšské akademie věd.

Prof. Pirags vystudoval Lotyšskou lékařskou akademii v roce 1990 a titul Dr. med. získal magna cum laude na Rúrské univerzitě v Bochumi v Německu v roce 1995, kde se začal zajímat o molekulární patogenezi a genetiku multifaktoriálních onemocnění. Po svém návratu do Lotyšska v roce 1996 pokračoval ve své práci na účincích hyperglykémie na buněčné signální dráhy a na genetice diabetu druhého typu. Je držitelem ceny Karla Oberdisse za nejlepší první autorskou publikaci v roce 1996 a ceny Distinguished Research Award od Kuvajtské nadace pro rozvoj věd (KFAS) v roce 2003. V poslední době také pracoval na epidemiologii diabetu v Lotyšsku a na vytvoření Genomové databáze lotyšské populace. V roce 2012 obdržel cenu Paulse Stradiņše od Lotyšské akademie věd.

Dr. Pirags je autorem nebo spoluautorem více než dvou set původních vědeckých článků, kapitol a abstraktů v lotyšských i mezinárodních časopisech. Působí jako recenzent či člen redakčních rad několika mezinárodních lékařských časopisů. Od roku 2003 organizoval několik postgraduálních kurzů klinické endokrinologie Evropské federace endokrinních společností (EFES) a Evropské endokrinologické společnosti (ESE) v celé Evropě.

Profesor Pirags působil jako nezávislý odborník pro hodnocení projektů šestého a sedmého rámcového programu (FP6 a FP7) v Evropské komisi, jako člen Pracovní skupiny pro výzkum skladovaných lidských biologických materiálů v Řídícím výboru pro bioetiku (CDBI-CO-GT2biomat) v Evropské radě, jako člen Fóra manažerů výzkumu v oblasti výzkumu genomu při Evropské komisi a jako člen Výkonného výboru ScanBalt BioRegion. V letech 2006 až 2009 byl členem Výkonného výboru Evropské endokrinologické společnosti a členem Rady evropské asociace pro studium diabetu (EASD).

Vytvořil jedno z předních center klinického výzkumu ve střední a východní Evropě a působil jako člen mezinárodních řídících výborů několika rozsáhlých multicentrických klinických studií diabetu, včetně PROactive, DREAM, ORIGIN, DIRECT, TIDE, TECOS, REWIND, EXSCEL a dalších. Jeho současné zájmy jsou zaměřeny na navrhování farmakogenetických studií zaměřených na personalizovanou léčbu multifaktoriálních onemocnění, zejména diabetu druhého typu. Zúčastnil se konference „Celosvětová výzva – Směrem ke globální iniciativě zaměřené na genově – environmentální interakce cukrovky a obezity u specifických populací“ uspořádané organizací Research & Innovation DG při Evropské komisi v Bruselu. Byl pozvaným odborníkem na zasedáních pracovní skupiny WHO zaměřených na hodnocení dokumentů o praktické aplikaci Ájurvédy, tradiční medicíny Unani a Paňčakarmy v Džajpuru v září 2018 a Jamnagaru v listopadu 2019.

 
Záznam ústní prezentace Valdise Piragse na Mezinárodním kongresu zdraví 2021:
 
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.