Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro účastníky Mezinárodního kongresu zdraví 2023 Praha

Článek I
Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné podmínky upravují právní vztahy mezi pořadatelem odborného kongresu Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha a účastníky akce.

1.2 Pořadatelem mezinárodního kongresu je nezisková organizace Institut pro TCIM/CAM, z. ú., ve spolupráci s dalšími národními a mezinárodními organizacemi TCIM.

1.3 Účastníkem dle těchto všeobecných podmínek se rozumí návštěvník s osobní účastí, prezentující s osobní účastí, prezentující online, vystavovatel online virtuálního stánku.

1.4 Tyto všeobecné podmínky jsou platné získáním vstupenky nebo uhrazením registračního poplatku. Vstupem do místa konání akce účastník vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami.

1.5 Návštěvníci online se registrují zdarma na www.mkz2023praha.cz/prihlaska.

Článek II
Přihlášení na akci

2.1 Účastník na webových stránkách akce www.mkz2023praha.cz/prihlaska vyplní přihlášku. Při platbě bankovním převodem po odeslání formuláře obdrží emailem potvrzení o přihlášení a platební údaje se splatností 8 dní.

2.2 Po provedení platby účastník obdrží e-mail se vstupenkou a fakturou v elektronické podobě jako doklad o zaplacení. Při vstupní registraci účastník uvede svoje jméno a příjmení, případně předloží vytištěnou vstupenku nebo zobrazenou na mobilním telefonu. Visačka, kterou účastník obdrží, bude sloužit jako vstupenka i pro další dny konání kongresu.

2.3 Návštěvník s osobní účastí se může přihlásit rovněž telefonicky (tel. 603 723 713), pokud nemá k dispozici internet. Potvrzení o přihlášení a platební údaje obdrží prostřednictvím SMS.

2.4 V případě volné kapacity sálu je možné, aby se návštěvník přihlásil přímo na místě v den konání akce. V tomto případě lze provést úhradu účastnického poplatku pouze v hotovosti. Informace o vyčerpání kapacity bude zveřejněna na kongresových webových stránkách.

Článek III
Platební podmínky

3.1 Úhrada účastnického poplatku se provádí na účet 2502438546/2010. Cena a platební podmínky jsou obsaženy v přihlášce na akci.

3.2 Při stornování již provedené přihlášky účasti platí následující storno podmínky:

od 15 dní před začátkem akce – storno poplatek 50 % z účastnického poplatku,
od 10 dní před začátkem akce – storno poplatek 75 % z účastnického poplatku,
od 5 dnů a méně – storno poplatek 100 % účastnického poplatku.
Termínem storna se rozumí den, kdy bylo stornování objednávky pořadateli doručeno.

3.3 Storno přihlášky můžete provést na info@itcim.cz.

3.4 Pokud se nemůže přihlášený účastník akce zúčastnit, může určit náhradníka, kterého předem nahlásí pořadateli na info@itcim.cz.

Článek IV
Účast na akci

4.1 Při účasti na akci účastníci respektují pokyny pořadatelů, v případě mimořádných událostí pokyny příslušníků složek záchranného systému.

4.2 Pořadatel neodpovídá za případné škody vzniklé na majetku účastníka v souvislosti s účastí na akci, s výjimkou případů, kdy pořadatel převzal věci účastníka do úschovy a vydal o této úschově potvrzení.

4.3 Pořadatel informuje, že v průběhu akce jsou pořizovány audio, foto a video záznamy z průběhu akce. Účelem pořizování záznamů je výkon práv a oprávněných zájmů pořadatele ve formě dokumentace průběhu akce, předkládání informací o akci partnerům akce a propagace akce, a informování o akci prostřednictvím zpravodajství. Účastník svým vstupem na akci bere na vědomí, že jeho podoba může být obsažena na foto či videodokumentaci a souhlasí s tím. Veškerá dokumentace dle tohoto článku je pořizována a zpracovávána v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů pořadatele, které jsou umístěny na webu pořadatele www.mkz2023praha.cz.

Kontaktní údaje pořadatele:
Institut pro TCIM/CAM, z. ú.
IČO: 08653607
sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha, Česká republika
zapsaná v rejstříku ústavů vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. U 841
email: info@itcim.cz
telefon: 603 723 713  
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.