Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Členové předsednictva >> Tomáš Pfeiffer

Tomáš Pfeiffer, Česká republika

BIOTRONIKA JOSEFA ZEZULKY

Tomáš Pfeiffer - Česká republika

Filosof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM.
Číst více...
 

Moderátorka: A v tuto chvíli bych chtěla uvítat pana Tomáše Pfeiffera, filosofa, biotronika, ředitele Institutu pro tradiční a komplementární medicínu, zakladatele Biotronického centra, člověka, který reprezentuje dědictví Josefa Zezulky, a také organizátora našeho kongresu, zástupce profesní komory Sanátor, organizátora Platformy 2020 a zástupce pana Josefa Zezulky.

Děkuji. Berete mi minuty... Přemýšlel jsem, jak využít svých 15 minut, abych přestavil obor, který vykonávám skoro 40 let. Rád bych věnoval dnešní přiblížení svému učiteli, který prokázal v České republice snad nejlepší výsledky ze všech, kteří zde pracovali. Byl ale utajován, byla těžká politická doba, což ostatně trvalo i při mém následnictví v dalších mnoha letech.

Když se zeptáme, co je to biotronika, tak se pokusím přiblížit její principy. Podívejte na tu ruku. Je stejná jako vaše. Je tam uhlík, vápník, fosfor, železo a další látky, které známe i z oblasti anorganické. Známe anorganické energie - teplo, světlo, radiaci a jiné, ale přitom se ptejme, v čem je tato biologická forma těchto atomů, které jsou stejné, jiná. Je to organizace, je to složitost. Na počátku vznikají první základy molekul atomů raného vesmíru. Prochází svým vývojem a ve správné době začíná forma života. Je stále složitější a složitější. V téhle chvíli jsme nejsložitější my, i když to tak mnohdy nevypadá.

Bylo by podivné, kdybychom se domnívali, že energie, která provází anorganiku, musí být nutně stejná u organiky. Z této logické úvahy vyplývá, že je tu svět biologických sil, které mohou fungovat ve zdraví správně a v nemoci chybně. Je to o to složitější, že zde máme tři základní části našich bytostí. Je to část hmotná, část silová, tedy i tato, a část duševní nebo duchovní. Všechny mohou být nemocné, ve všech může být hlavní příčina nemoci. Tam by měla být léčena primárně. Mnoho nemocí má sdružené příčiny. Je tu hmota, mentální část nebo hmota, energie.

Naše těla jsou řízena na bázi základních sil - elektrická energie, na bázi biologických systémů jako jsou hormony a další, ale i na bázi systémů, které jsme poznali v popisech východních učenců, tedy v čakramech, ale i to není podstata mého oboru. Čakramy jsou výrazem silové konstrukce organismu, kdy každá buňka se sdružuje do sdružení buněk orgánových center a celotělových center. Biotronika pracuje se silou, kterou tento systém využívá a vytváří.

Začnu ze široka. Bude to náročné...

Není nic, není prostor, není čas. Má-li něco být, musí to být z něčeho. V tomto případě z ničeho. Toto nic se rychle dělí ve dvou fázích, až nám vznikají čtyři základní části, síly, tvůrčí síly. Je to voda, vzduch, oheň a zem. Ale to jsou pouze symboly. Když pozorujete i ve vědě svět, vidíte, že tato čtvernost je přítomna ve všem - od základu vaší DNA, přes roční doby a tak dále.

Tak, jak se tvoří prostor a čas, vzniká i rytmus, tedy procházení, mezi póly. Lze tedy říci, že nic z toho, co existuje, nemůže existovat v projevu v úplném klidu. Teprve spojením těchto sil nacházíme původní základní sílu, Boží část, z které jsme my vytvořeni.

Chce-li někdo užívat těchto sil, musí upravit svůj život, sjednocovat svůj život s tím základním sloupem vývoje. Nemůžete pomáhat a ničit sebe. Nemůžete pít alkohol, kouřit, nemůžete dělat jiné věci. Nemůžete ani zabíjet, pokud nemusíte, a to nemusíte, což nám tady názorně představila Katarina C. Wirnitzer. Ale to je věc vaší svobody. Já nemám nic z toho, co činíte. Jen předkládám svůj názor.

Research of Josef Zezulka

Výzkum Josefa Zezulky

Ve vlastní léčbě užíváme tyto síly ve vyšších stupních cíleně směrem až k buňce, skupinám buněk, orgánovým centrům a celotělovým centrům. Tento výběr zvyšuje rozsah toho, co který pracovník může zvládat. Sanátor, který ovládá již celý komplex, je schopen pracovat v širokém spektru diagnóz.

Nechci tady příliš ukazovat různé statistiky a tak dále. To si najdete. To nejhlavnější totiž není tady, ale ve vašem srdci. A tam někde je můstek k tomu, co vám zde povídám. Je to propojení filosofie do praktické části.

Statistics of Treated Diseases

Statistika léčených onemocnění

Jak už jsem řekl, Zezulka prokázal objektivně velké množství úspěchů v léčbě rakoviny, kdy se nádory zastavily nebo zmizely a dále nepřicházely recidivy mnoho, mnoho let. Čekám mnoho let na to, zdali se i můj obor nestane předmětem vážnějšího zájmu. A z tohoto pohledu někdy jsem smutný, když vidím, jak je pacient zachráněn, ale mně je líto, že je to zatím pouze velmi, velmi omezené.

Smyslem naší práce nás všech tady je pomoc, pomoc člověku. Je-li všechno v pořádku, vychází to ze srdce. To je to nejhlavnější. A tak, ať pracujeme kdekoliv, v ajurvédě, bylinné léčbě, anebo v silové terapii, tak je to stále jen jeden směr. Nemusíme se rozdělovat, je to zbytečné. Máme stejný cíl.

Můj obor působí výborně na řadu diagnóz, které jsou velice obtížné, a je to proto, že medicína je velmi vyspělá a všichni máme úctu, ale problém je v tom, že ne všechny nemoce mají hlavní příčinu v oblasti medicíny, tedy ve hmotě. Mnoho z nich spočívá v duchu a mnoho z nich spočívá také v silové části.

A tak přes veškerou snahu, vzpomenu-li například desetiletého výzkumu rakoviny v USA prezidenta Regana, kdy věda velmi odpovědně a velmi správně prohlásila, že po 10 letech nepokročila příliš v pochopení vlastního mechanismu vzniku rakoviny, a to, co bylo rozvíjeno, byla pouhá destrukce následků rakoviny, protože biotronika se domnívá, že nádor není sám sobě příčinou, ale je výsledkem procesu, který má své příčiny, které jsou ovlivnitelné a sem samozřejmě patří také prevence, která je významnou rolí - o tom zde bylo také mluveno - ale na druhou stranu naše případy, které zde jsou, jsou velmi, velmi zajímavé tím, že v mnoha případech nedochází desetiletí k recidivám a někdy se nádor pouze stáhne, někdy zmizí úplně.

Selection of the Most Interesting Case Reports

Výběr nejzajímavějších kazuistik

Třeba u tohoto muže je vidět krásný výsledek. Byl to lékař a jak je vidět, je to všechno v pořádku. Nechci příliš vás zatěžovat.

Toto byl nesmírně zajímavý případ. Paní, která byla zcela diagnostikována i operativně - biopsie s kompletní lékařskou dokumentací, tak velký nádor, že nebylo možné vyjmout - ten byl ponechán a udělán jen obchvat anamostozy. Přicházela ve stavu, kdy umírala. Podařilo se jí z tohoto stavu zcela opravit a žila další desítky let.

Toto je další velmi krásný příklad. Byl to velký rozsev. A i zde díky Bohu jsme mohli mít radost, protože každý pacient je velká radost. Harry Edwards byl mužem, který byl pro Zezulku velmi cenným. Říkal, že to je jeden z velmi silných, nejsilnějších britských léčitelů. Měl stupeň šest a Zezulka s ním byl v kontaktu, pokud to šlo a tajná policie to nepřerušila.

Jsou tu další případy. Jak vidíte, nádor je zcela zřetelný. A neukazuji množinu případů, to není možné. Ani to nemá smysl. Přesto Vám chci sdělit, že podstata nádorového procesu byla popsána, pochopena a uchopena v léčebném smyslu. Podívejme se dál.

Další příklad, často velmi infaustní případy, kdy pacient má rozsevy s těmi nejtěžšími prognózami. Tento patří k nim. Dodnes žije a celá věc byla vyřešena během - no, řekněmež - půl roku. Přitom začátek léčby byl léčba na dálku.

Conclusion

Závěr

Je to pro mne velká čest moci vám tyto myšlenky představit. Dalších diagnóz je mnoho - skleróza multiplex, cerebrospinalis například nebo dětské DMO, dětské mozkové obrny. Krásné výsledky. A je radost se dívat, jak dítě po týdenním pobytu tady poskočí o velký kus. Záleží na včasnosti - samozřejmě.

V tomto domě je možnost ubytování již 20 let. Lidé se sem sjíždějí z celé republiky. Není tu žádná reklama a celý léčebný systém nebo pomoc je nonprofitní, tedy není hrazená. Lidé zde hradí pouze náklady na ubytování a nemají-li peníze, tak ani to ne.

Zezulka mě učil základní myšlenku: "My jsme něco jako kněží, a tak nekupujeme a nemůžeme prodávat." Zrodil jsem se, stejně jako on, s jistou úchylkou. Mám svůj tělesný silový systém stejně jako každý z vás a vedle něj druhý, připojený k mému, a mohu kdykoliv se takto připojovat k tomu bodu zrodu. Je to pro lidi a je to normální. Někdo maluje, někdo zpívá, někdo hraje na violu a někdo má tohle - ať se o tom myslí, kdo chce, co chce. Výsledky jsou to hlavní.

Uvědomte si, že kdybyste pracovali jen se statistikou například, pak při hledání diamantů můžete prosít miliony tun a ony tam nebudou. A hned vedle v klenotnictví jich budou desítky, chápete? Čili abychom byli úspěšní ve své vědě, ve svém poznání, musíme být pozorní. Nesmíme být příliš předpojatí, protože nikdy nevíme, jak věci jsou. I když to víme. Vzpomeňme, kolikrát jsme se mýlili.

A tak připusťme, že by tu mohl být někdo, kdo pracuje velmi zvláštním způsobem. My si při práci myjeme ruce v ohni, ne jen tak na svíčkou. Doslova noříme ruce do ohně. A je to hygienické pravidlo tak, abychom to, s čím pracujeme, neroznášeli dál na další a pak přichází vlastní zásah. Musíme nejprve z těla pacienta vyjmout chorobné části. Je to bioenergie, která je změněná nemocí. Teprve tehdy, je-li očištěn i vnitřek, protože ta aura, kterou vidíte, je výsledkem života buněk. Ona není výsledkem života zde kolem. Tam se projevuje každé vaše hnutí, každá myšlenka, každý stav. A v této oblasti musíme napřed provést sanaci. Když je pacient očištěn, lze provést aktivní převod biologických sil do buněk, orgánů a tak dále. Můžeme zvyšovat potenci nebo také klidnit. Můžeme působit na rozpouštění, anebo naopak koncentraci tak, abychom dle dané diagnózy pokud možno zasáhli její příčinu.

Tento projekt, který zde vidíte, je projev Boží pomoci. Nikdy jsem nechtěl být dokonce léčitelem, nikdy jsem nechtěl stavět domy. Je sice pravdou, že se snažím, aby to bylo velmi krásné - to je můj naturel - ale tak to je.

Já původně skeptik - a tady bych vás rád jaksi přivedl k myšlence, jakou sílu má osud a Boží vůle, protože ač jsem na to nikdy ani nepomyslel, nenapadlo mě, že bych mohl něco takového dělat, najednou přichází velký učitel a krok za krokem první léta mě vede, až řekne: "Tomáši, mohl byste vzít prvního pacienta, nějaký lehčí případ, třeba žaludeční neurózu, vřed a tak dále." A stalo se. Pak trvalo zase několik let, kdy řekl: "A Tomáši, myslím, že byste mohl vzít vážnější případ." A byly to případy mnohem těžší.

A tak to šlo mým životem rok za rokem. Po revoluci moje rodina vyráběla knihy, snad sto, dvě stě let. Toto byla továrna na knihy, ve které se nacházíte. Přišla možnost pomocí vlastních prostředků i nadačních pracovat na vytváření této krásné možnosti v centru Prahy.

A je mým velikým štěstím, že to umožňuje vás tady potkat, že to umožňuje přivést tolik významných lidí, kteří pracují ve svých oborech naprosto unikátních, kteří přinášejí zkušenost staletí, tisíciletí nebo aspoň desetiletí, a všechno to směřuje pro člověka. Proto tu jsme, pro nic jiného.

Když budete přemýšlet, jaký je smysl vašeho života, tak až vyčerpáte všechny možnosti vlastních benefitů jako úžasné věci a tak dále, tak pochopíte, že největší smysl je v tom, být kladnou složkou a být prospěšný, protože nakonec pochopíte, že jste vše. Na počátku byla Jednota, nulový bod a z něj se vytvořila mnohost, tedy i mnoho bytostí - vás. Všichni jste různí, ale všichni jsme jedno - bez rozdílu. Ať jsme klidní nebo žároví, ať jsme dostřediví nebo odstřediví, jsme jedno. A všichni řešíme stejné. Všichni se staráme, jestli náhodou nevypadáme nějak jinak, jestli neříkáme hlouposti, abychom dobře vypadali. Všichni máme podobné starosti v mládí, koneckonců i ve stáří. Je to jeden svět, jedna planeta, jeden vesmír.

Když dostanete milost darů, které vycházejí z vaší životní cesty a z vašeho postupného stoupání, začnete být aktivnější, začnete následovat to, čemu se říká životní nebo duchovní cesta. Když nemyslíte jen na sebe a pro sebe, ale najednou máte jiný pohled a jiný životní vjem. To se stále rozšiřuje. Pak se zrodíte v dalším životě a máte najednou třeba vize. Svého první učitele jsem potkal ve vizi, kdy jdu po poli, klasy a tam židle a na ní sedí muž nakrátko ostříhaný. Já se blížím a najednou cítím, jak se mi rozvírá hruď. Už nemůžu jít ani. Nakonec se musím sklonit a pokleknout před ním. On se mnou mluví telepatií. Za desítky let jsem na hoře zvané Arunachala tohoto muže poznal. Byl to Šrí Ramana Maháriši. Předcházel mého druhého učitele Zezulku. Ale nechci vás tím zatěžovat.

Jenom chci, abyste věděli, že tu je ochranná ruka ducha, Boha, který stojí nad vámi, ať vy v něj věříte nebo ne - všecko jedno. Že je tu smysl každého vašeho života, každého hnutí, které máte, že nic není zbytečné - doslova, a že se nemusíte bát, že o vás nebude dobře postaráno. Dokonce i ve chvíli, kdy budete prožívat karmu, to bude v pořádku. Ta karma vás bude něčemu učit a bude vás měnit, a to je smysl. Smyslem není utrpení. Bůh není primárně dárcem utrpení. To utrpení vytváříme my jako nutnou školní pomůcku.

A tak vám přeji, abyste všichni nacházeli co nejčistší a nejsprávnější, ale nikoliv, aby to byl předpis, aby to byla svoboda, protože všichni jsme zcela svobodní a jen na nás záleží, jestli půjdeme tam, anebo tam. Přeji vám, abyste tedy měli Boží milost, abyste měli všechno to, co potřebujete, a to budete mít i bez mého přání, protože já jsem nakonec velmi malý na to, abych rozhodoval. Můžu jenom něco popsat, ukázat, ale to hlavní stejně přijde.

A tak i ta léčba, která přichází osudově - přijde jen ten, kdo má - je něčím, co ve vašich osudech nepřichází náhodou, ale je to podmíněno určitým předchozím vaším životem, chováním a tak dále. Pomáhali jste, bude vám pomoženo, nepomáhali jste, bude vám pomoženo taky, ale ne na dlouho. Je to problém.

Boží milost, to znamená láska, je absolutně bez jakýchkoliv hranic. To je konec cesty. Už není nic jiného než já, který jsem vším. Do té doby se diferencujeme a bude nám to trvat ještě dlouho a nebojte. Za nějakou dobu ale vaše duchovní úroveň stoupne a vy začnete procházet za Alenčiny dveře. Probudíte se a pak přijde něco fantastického.

Tento svět je něco jako sen. Vy věříte, že je reálný, stejně jako když sníte a máte reálný sen. Nemůžete rozlišit, jestli je to sen nebo něco jiného, ale pak se probudíte a rázem víte, že je to sen. Toto popsali mnozí. Příklad svíčka, která hoří v jeskyni a my vidíme odraz v zrcadle. Tak to je. Moderní fyzika začíná odhalovat pravdivost těchto tvrzení. Moderní fyzika přináší zpochybnění těch starých paradigmat, která jsme vzývali v mých školních škamnách, kdy hmota už není to, co byla, čas není, to co byl. No, je to problém, viďte. Ale to je vývoj.

Je to logický vývoj nejenom v duchovní oblasti, ale je to zcela synergický vývoj i v oblasti vědy, fyziky a jakýchkoliv jiných oborů. Vidíme, jak se propojují, jak se dokáže to, co doposud nebylo myslitelné, a jak z toho vzniká velký benefit v tom našem lidském poznání a někdy taky ne, když je věda zneužita k ničení a podobně.

My všichni víme, že přijde čas a bude změna. Všichni vy, kteří vidíte. Vidíte-li, vidíte to, co je, i to, co bylo, i to, co bude. A není třeba o tom mluvit. Bude jen to, co má být. Nejsme inženýři budoucnosti, jsme pokorní žijící a musíme dát velký pozor, abychom nepřiměřeně nezasahovali do světa.

I je-li léčen pacient, není možné léčit primárně bez žádosti o svolení, modlitby, protože pokud by to tak nebylo, naše činnost by se začala blížit magii. Mohli bychom se rozhodovat o vlastní vůli, která není vysoká, a tak někdy jít dokonce až proti Boží síle. Je nesmírně důležité tedy umět i čekat a provázet, jít spolu s člověkem a je to nesmírně bolestivé někdy. Znáte to od svých blízkých, viďte, kteří vás některé opustili.

Přátelé, přeji vám všechno nejlepší. Za dva roky, budete-li chtít, je tu další Kongres zdraví 2025 Praha. Tento bude trvale na internetu až do této doby. Můžete-li, sdílejte s přáteli. Pokud máte někoho, koho by to zajímalo, aby se lépe naplnil smysl našich vystoupení, protože to, co nám chybí v současnosti nejvíce, jsou informace, které jsou často zkreslené nebo neúplné, někdy zavádějící, někdy... No, však víte. Takže je to proces jako všude jinde. Je to stejné jako ve vědě i jinde. Toto jsou duchovní vědy vedle těch hmotných. Pak je mnoho dalších. Přeji vám krásný zbytek dne. Děkuji.

Thanks

Moderátorka: Takže tady je omluva za to, že bereme minuty dalšímu přednášejícímu. Já si myslím, že my všichni bychom ho vydrželi poslouchat napořád. Myslím, že se nás to všech velmi emocionálně dotklo, dotklo se to našich srdcí. Myslím si, že k tomu opravdu už není co dodat.

Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, PhD: Jménem členů prezidia bychom rádi poděkovali Tomáši Pfeifferovi za jeho práci, za jeho oddanost a především za to, že slouží příkladem pro všechny léčitele, co se týká pravých hodnot a toho, co všichni musíme vyznávat. Jste opravdu léčitelem pro prospěch všem ostatním. Takže z Benáresu, svatého města, vám přináším pozdrav od Annapurny. Annapurna je bohyně, která dává stravu, která dává energii. Ať vám dá energii, abyste pokračoval ve svém poslání. Annapurna je čistá živina, to je něco, co dodává energii. I biotronika potřebuje hodně energie a tady ji máte v nejčistší formě.

Tomáš Pfeiffer: Jsem poctěn a vděčen. Jen mám dojem, že někdy Annapurna o mě pečuje až příliš. :-) Děkuji.

 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.