Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha >> Členové předsednictva

Tomáš Pfeiffer, Česká republika

Tomáš Pfeiffer - Česká Republika

Filosof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM
 

V roce 1999 založil Nadační fond Bytí, s jehož pomocí se v Praze buduje a provozuje dům Biotronické centrum sociální pomoci se zaměřením na zdravotní prevenci. Sídlí zde Duchovní univerzita Bytí, která byla založena v Praze 30. 3. 1994. Její přednášky probíhají po celém území České republiky. Pražské přednášky jsou živě vysílány pomocí internetové televize BIOVID TV.

Je představitelem oboru biotronika, profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, která se stará o výběr a výchovu adeptů pro tento obor a je garantem profesní odbornosti. Komora je členem EUAA (Evropské asociace pro ájurvédu), ANME (Asociace pro přírodní medicínu v Evropě), Platformy pro evropskou politiku v oblasti veřejného zdraví při Evropské komisi a ISCMR (Mezinárodní společnost pro výzkum tradiční, komplementární a integrativní medicíny). Profesní komora Sanátor je pořadatelem Mezinárodního kongresu zdraví 2023 Praha.

Založil Institut pro TCIM/CAM z. ú. Tento Institut si klade za cíl rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi medicínskými obory a obory TCIM/CAM, vytvářet podmínky pro upevnění postavení TCIM. Aktuálním projektem ITCIM je spolupořadatelství Mezinárodního kongresu zdraví 2023 Praha a vytvoření Platformy 2020 Praha.

Založil nakladatelství TOMÁŠ PFEIFFER – DIMENZE 2+2 Praha, které vydává a rozšiřuje zejména filosofické dílo Josefa Zezulky.

V první polovině 90. let se stal všeobecně známým díky pořadu Seance na TV Nova. Vystoupil v řadě dalších rozhlasových a televizních pořadech. Pracoval v komisi pro alternativní medicínu ministra zdravotnictví ČR. Zastával funkci mluvčího ČAOL.

Pracuje na projektech aktivní ochrany světového kulturního dědictví UNESCO. Je představitelem náboženské společnosti Společenství Josefa Zezulky, která je 38. státem registrovanou církví v ČR.

 
Záznam ústní prezentace Tomáše Pfeiffera na Mezinárodním kongresu zdraví 2023:
 
Josef Zezulka biotronics
BIOTRONIKA JOSEFA ZEZULKY
 
Záznam ústních prezentací Tomáše Pfeiffera na Mezinárodním kongresu zdraví 2021:
 
 
 

© Tomáš Pfeiffer. Všechna práva vyhrazena.